VORES POLITIK

Børn og uddannelse

Vi arbejder for at give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en uddannelse.

Om børn og uddannelse

Trafik

Vi skal arbejde på at få mere flow på vejnettet, cykelstinettet og busnettet. Biltrafikken skal skrues lidt ned og den kollektive trafik op. 

Om trafik

Ældre

Ældre mennesker, der har brug for hjælp, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt.

Om ældre

Kultur og fritid

Gode oplevelser bidrager til en bedre livskvalitet og giver større muligheder for at føle sig som en del af fællesskabet. 

Om kultur og fritid

Miljø og klima

Socialdemokraterne vil gøre mere for miljøet. Vi vil bevare og fremskynde naturen – også den bynære natur omkring Hillerød by. 

Om miljø og klima

Handel og erhverv

Stærke virksomheder med gode arbejdspladser er et vigtigt fundamentet for den velfærd, vi som borgere forventer. 

Om handel og erhverv