NYHEDER & DEBAT

Tulstrup grusgrav

DEBAT - 20. november 2017
Af Susanne Due Kristensen, A

Vi har en grusgrav ved Tulstrup, og vores kandidater Kirsten Jensen og Thomas Brücker var på besøg hos en miljøgruppe, NNO, søndag formiddag og bagefter talte vi sammen. Når jeg tager det op som medlem af regionsrådet er det fordi, der er mange snitflader mellem kommunen og regionen – endda med staten -  når det handler om råstofudvinding. Det gør det ikke nemmere for borgerne, for det gør det sværere at håndhæve påbud osv.

I regionen har vi vedtaget en ny Råstofplan, fordi staten har pålagt os at gøre det. Vi skal udlægge et antal områder til råstofindvinding. Råstofplan 2016-2027 blev i juni 2016 vedtaget med tilslutning fra alle partier i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden kan ikke undslå sig at udpege områder til råstofindvinding. Det gør vi så, men det betyder ikke at de udpegede områder kommer i brug.

Kvaliteten af råstofferne er mange steder i bl.a. Nordsjælland så dårlig, at vi i stedet importerer grus og sand fra bl.a. Region Sjælland og fra havet. I Hillerød Kommune har regionen tidligere haft 3 områder udpeget til råstofindvinding. Et ved Vester Strødam nord for Tulstrup, et ved Alsønderup og et ved Fuglede ved Nr. Herlev. Alle 3 områder er udgået af Råstofplan 2016 på grund af for små forekomster eller fordi en udpegning af området kolliderer med miljølovgivningen på anden vis.

I Råstofplan 2016 er der udpeget et nyt interesseområde nord for Tulstrup. Det område har ikke fået gravetilladelse, og vi ved heller ikke, om det får gravetilladelse.

Det skal nemlig undersøges nærmere, om der overhovedet er råstof i en grad, så indvinding kan være relevant. Hvis der er det, kan ejeren søge om en gravetilladelse, hvis en række hensyn til de omkringboende, dyrelivet, fauna og andre restriktive miljøhensyn tillader det. Gravetilladelsen skal regionen give, hvis lovens krav til gravearbejdet overholdes.

Det er her problemerne dukker op for borgerne og kommunen. Så skal der føres tilsyn, gives påbud og håndhæves, hvis der kommer problemer.

I Hillerød Kommune har vi også oplevet, og borgerne og politikerne i det relevante udvalg, har sloges med, at ejeren af grusgraven bruger den som butik, når der ikke graves. Det er ikke lovligt. Vi er også bekymrede for sundhed og miljø, fordi der graves under grundvandsspejl, og der køres alle mulige ting til pladsen, herunder grus (!), fordi gruset i gruset er så ringe, at det ikke kan bruges. God dag mand-økseksaft, må jeg lige sige.

Nu bor der mennesker og dyr i området, og vejene er smalle, og det er en af grundende til, at vi i Region Hovedstaden overfor staten har argumenteret for, at der skal udpeges færre områder til råstofindvinding. Så bolden ligger også hos staten og dermed regeringen.