NYHEDER & DEBAT

Trafik til tiden

DEBAT - 8. november 2017
Af Thomas Brücker og Søren Kristensen, A

Vi må prøve noget nyt – mere flow, færre propper.

Borgerne i Hillerød by oplever trafikpres hverdag. Især i den myldretid, der breder sig tidsmæssigt mere og mere, fordi vi bor i en travl by.

Vi ved, at der ikke er nogen lette løsninger. Vi er nødt til at se om vi kan gør noget mere radikalt for flow i trafikken i Hillerød by, og ind og ud ad Hillerød.

Vi ønsker en trafik-simulation af, hvad en ringlinje vil kunne gøre. Vi er blevet inspireret af andre mellemstore byer, som for eksempelRendsborg i Slesvig/Holsten, hvor man har konstrueret en centerlinje i bymidten. 

Mon vi kunne få en bedre afvikling af trafik i Hillerød med en ensrettet centerlinje, som skulle gå ad Milnersvej, Sdr Jernbanevej, Hostrupsvej, Herredsvejen, Roskildevej og Milnersvej? Mon vi ad denne vej kunne få en bedre afvikling af trafikken med hensyn til fart, sikkerhed og ikke mindst fremkommelighed?

Trafikpropper er noget skidt. Det skal være til at hurtigt frem for politiet og redningskøretøjer. Derfor er vi nødt til at have nogle nye bud på løsninger, så vi kan opretholde borgernes sikkerhed og få et godt og effektivt trafik-flow gennem byen.

Vi foreslår, at det nye byråd bestiller en simulering af en ringlinje, så vi kan se effekten. Hvis den virker godt, så skal det prøves af.