NYHEDER & DEBAT

Åbent brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

ÅBENT BREV - 8. november 2017
Af Kisten Jensen, Susanne Due Kristensen samt socialdemokratiske borgmesterkandidater i Nordsjælland   

Med den nye lov og bekendtgørelse om apotekers åbningstid og vagttjeneste, som træder i kraft 1. januar 2018, rammes 320.000 borgere i Nordsjælland helt urimeligt.

Af lovforslaget til lov nr. 1736 af 27. december 2016 fremgår det, at formålet med loven er, at sikre borgerne god tilgængelighed til lægemidler og høj patientsikkerhed. Af lovforslaget fremgår det endvidere, at den nye lov har til hensigt at sikre bedre service for borgerne og har til formål at bidrage til at skabe større sammenhæng mellem apotekernes vagttjeneste og de regionale akut- og vagtlægefunktioner. 

I Nordsjælland har Hillerød by mere end 50.000 indbyggere og et opland med yderligere ca. 280.000 indbyggere.  I Nordsjælland er endvidere placeret et psykiatrisk center og et akuthospital i Hillerød, Frederikssund Hospital og et sundhedshuset i Helsingør. I mange år har borgerne fra de nævnte kommuner og borgere med tilknytning til de pågældende institutioner kunne betjene sig af et døgnåbent apotek i Hillerød.

I forbindelse med fordelingen af vagttjenester efter den nye bekendtgørelse om apotekers åbningstid og vagttjeneste tilkendegav Region Hovedstaden i sit høringssvar i foråret 2017 til lægemiddelstyrelsen, at Region Hovedstaden ønskede, at Frederiksborg apotek blev tildelt A-vagttjeneste modsat apotekerens forslag om B-vagttjeneste. Årsagen var, at Region Hovedstaden ud fra de rammer loven anviste ønskede, at alle borgere i Regionen havde ligeværdig tilgængelighed til apoteker i regionsområdet.

Det høringssvar fulgte Lægemiddelsstyrelsen imidlertid ikke og ændrede Frederiksborg apoteks vagttjeneste til B- vagttjeneste.

Det får pr. 1. januar 2018 den konsekvens, at borgerne i Nordsjælland omfattende Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Fredensborg, Hørsholm, Hillerød og Allerød kommuner er bragt i en situation, hvor apoteket dels nu har lov til at erstatte en uddannet farmaceut med en farmakonom, og dels at 320.000 borgere pr. 1. januar 2018 er henvist til at køre til Lyngby mellem 21-24 på hverdage, lørdage i tidsrummet 6-8 og 9.00-18 og på søndage 6-10 og efter 15. Desuden er borgerne alle dage i tidsrummet 24-06 er henvist til København V for at hente medicin. Undtagelsen kan være, at lægen anser udbringning som nødvendig af hensyn til borgerens sygdom eller behandlingsbehov.

Af et svar fra Region hovedstaden om hvad begrebet ”nødvendig” dækker over, fremgår det, at der sondres mellem ”akut og livsvigtig” medicin og ”håndkøbsmedicin eller ikke livsvigtig receptpligtig medicin”. Disse kategorier fremgår ikke af loven. Det uddybes i svaret fra Region Hovedstaden, at det kun er borgere, som har et akut og livsvigtigt behov for lægemiddelbehandling, som kan få udleveret medicin på akutmodtagelserne om natten, og kun i et omfang, der dækker perioden, indtil borgerens apotek åbner. Det fremgår også af svaret fra Region Hovedstaden, at borgere, som vurderes at være i stand til at henvende sig på et åbent vagtapotek, vil blive henvist til at købe medicin på et sådan. Her kan en begrænset åbningstid fx lørdag godt blive et stort problem for mange borgere, som alene har adgang til offentlig transport.  

Vi vil derfor bede ministeren redegøre for, hvordan borgerne i Hillerød og de øvrige nordsjællandske kommuner med de nu vedtagne ændringer har opnået en bedre tilgængelighed til lægemidler og høj patientsikkerhed, som er intentionen med loven? Hvori består den bedre service til borgerne? Vi vil også gerne have at vide, hvordan der er skabt større sammenhæng mellem apotekernes vagttjeneste og de regionale akut- og vagtlægefunktioner for fx borgere fra Hillerød, Gilleleje eller Halsnæs til København V?

Vi vil bede sundhedsministeren genoverveje om Frederiksborg Apotek bør tildeles A-vagttjeneste.

 

Med venlig hilsen

Susanne Due Kristensen, Medlem af Region Hovedstaden og Hillerød kommunalbestyrelse

Kirsten Jensen, viceborgmester i Hillerød kommune

Steffen Jensen, borgmesterkandidat i Halsnæs kommune

Bo Jul Nielsen, borgmesterkandidat i Gribskov kommune

Tina Tving Stauning, viceborgmester i Frederikssund kommune

Thomas Lykke Pedersen, Borgmester i Fredensborg kommune