NYHEDER & DEBAT

Hillerød er langt fremme med integration

LÆSERBREV - 2. oktober 2017
Af Jamil Cheheibar, A, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Hillerød Kommune                          

Vi er langt fremme med at integrere mennesker i vores kommune, fordi vi ikke sidder på hænderne, selvom Venstres suppleant til byrådet påstår noget andet. Uffe Espersen sætter lighedstegn mellem, at få bruger IGU, en særlig mulighed for at uddanne sig. Kun 4 bruger den i Hillerød, nok fordi ordningen binder deltagerne til en svag privatøkonomi i et par år frem.

Vi har fuldt fokus på at få så mange som muligt i arbejde, og da vi i august sammenlignede vores tal med de nordsjællandske kommuner, lå vi på en flot 2. plads ift. at få flygtninge i job. Hertil fik vi en ekstra økonomisk bonus på en halv million kr., hvilket blev fremhævet af Hans Andersen (MF, V) i hans debatindlæg: ”Jobbonus sender penge i kommunekassen”.

Den ekstra bonus og vores placering i Nordsjælland er et tydeligt resultat af kommunens indsats på området, hvor IGU er en del af den samlede indsats.

Det er vigtigt for mig at understrege, at IGU ikke er et mål i sig selv, men én ud af flere metoder vi kan bruge for at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i gang.

Som formand for arbejdsmarkedsudvalget glæder jeg mig over, at flere flygtninge og familiesammenførte, kommer i job. De gør de, fordi vi er aktive og målrettede, og fordi det bedste møde mellem flygtninge og Danmark er at komme i uddannelse eller arbejde.