NYHEDER & DEBAT

Stort forlig om budgettet for næste år i Hillerød – med gode nyheder

BUDGET - 11. september 2017
Af Kirsten Jensen, 1. Viceborgmester, A

TAK til alle forhandlerne og dermed til et overvældende stort flertal i vores byråd for at finde sammen om budgettet. Det er sådan det skal være: Når vi først er valgt, skal vi løse problemer sammen og dermed jo også sammen glæde os over bedre løsninger for os alle her i kommunen.  

Børn med mere
Kort tid efter forhandlingerne var slut, fødte en af Socialdemokraternes forhandlere sit tredje barn. Hun hilser og siger tak for, at vi er kommet i gang med en opnormering af personalet i vores børnehaver.

Når den lille bliver større, bliver det skolens vigtige opgave at være med til at udvikle og forme vores nye verdensborger.  I Hillerød Kommune skal vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt bruger digitale muligheder for vores børns læring. Vi vil have en strategi for digitalisering og læring i vores folkeskoler.  Vi har ønsket elev-pc’ere, fordi det er vigtigt for os, at der ikke går for megen tid i timerne, hvor lærerne skal tage sig af problemer med de forskellige pc’ere, eleverne kommer med hjemmefra, eller skal sørge for pc’er til elever, der har glemt deres pc hjemme, eller ikke har en selv. Der er et par af vores skoler, der selv har taget denne beslutning. Nu får vi elev-pc’ere til alle 7.klasser i et år, og vil følge med i, hvordan det kommer til at gå. Vi har også besluttet at der skal flere strømstik, så vi slipper for ’spaghetti’ i vores klasselokaler.

Når den lille bliver klar til det, vil hun sikkert gerne bruge fritiden på noget sjovt og lærerigt. Her har Hillerød meget at byde på, og det har vi kun fordi Hillerød har så mange frivillige. Vi skal nu arbejde med, hvordan vi kan gøre det nemmere at være frivillig, for vi har brug for, at man har lyst til at blive ved, og vi kan altid bruge  endnu flere frivillige i vores kommune. Vi vil af med bøvlet, hvor det kan lade sig gøre, og vi skal også skabe ordentlige og gode fysiske rammer, så børn og voksne kan få en aktiv og spændende fritid. Derfor har vi sat penge af til et nyt gulv i Ll. Lyngby, så folk ikke længere behøver at komme til skade på det hårde betongulv, vi har sagt ja tak til det fantastiske initiativ fra GAK, og skal nu have Nordsjællands første, store klatrecenter i Hillerødsholmskolens gamle gymnastiksal, og vi skal have udarbejdet en helhedsplan for en Multipark, så det store, frivillige arbejde, der er lagt i det projekt, nu kan få en hånd til at komme videre.

Arbejde og uddannelse
Vi har mange arbejdspladser i vores kommune, og vi har hele tiden for øje, at samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen er bedst muligt. Helt centralt er selvfølgelig, at man kan få arbejdskraft med de rigtige kompetencer, at man kan få hurtig hjælp fra kommunen og at ens medarbejdere og leverandører kan komme til og fra virksomheden. Derfor prioriterer vi i dette budget.

  • Nordsjællands Rekrutteringsservice,
  • Bedre integration for her er en ressource menneskeligt og for virksomhederne,
  • Bedre byggesagsbehandling
  • Mange af vores virksomheder er foregangsvirksomheder på miljøområdet, og det passer godt med, at vi ønsker at udforme en ny klimastrategi – den gamle er overopfyldt
  • God infrastruktur på vej, bane, bus og cykelsti gavner også virksomhederne

Kommunen er også selv en stor arbejdsplads, og medarbejderne er helt afgørende for, hvordan borgerne i Hillerød oplever vores kommune. Forslaget om fleksibel arbejdstid er nævnt her, og vi har fokus på, at nogle medarbejdere måske kan gå op i tid, så vi kan bruge færre vikarer og de selv kan få en bedre livsindkomst.