NYHEDER & DEBAT

Susanne Due Kristensen genvalgt som kandidat for Hillerødkredsen

PRESSEMEDDELELSE - 05. maj 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden har d. 29. april 2017 genvalgt Susanne Due Kristensen (A) som kandidat til Region Hovedstaden. Susanne Due Kristensen har de sidste 4 år repræsenteret Socialdemokraterne fra Gribskov og Hillerød i Regionsrådet.

”Jeg stiller op til endnu en periode, fordi det er vigtigt, at vi har en stærk stemme i Regionsrådet, når det gælder udviklingen af Nordsjælland. Det er især vigtigt at sikre, at vi i Nordsjælland har indflydelse på byggeriet af Nyt Nordsjællands hospital, herunder kampen om at det naturligvis skal rumme et køkken,”  siger Susanne Due Kristensen, som i dag er medlem af den politiske styregruppe for det nye hospital. Men Susanne Due Kristensen har også andre mærkesager:

”Jeg vil fortsat fastholde fokus på en større trafikal sammenhængskraft i Nordsjælland, og ind til  København. Der skal være mindre bureaukrati og bedre arbejdsforhold for sundhedspersonalet, og så kan samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne godt blive tættere", tilføjer hun.

Ud over at sidde i Regionsrådet, har Susanne Due Kristensen også været medlem af Hillerød Byråd i snart 12 år - også her opstiller hun til genvalg: "Borgerne skal opleve mere sammenhæng i deres behandlingsforløb, en god udskrivelse og let overgang til fx socialpsykiatrien, genoptræning eller anden kommunal opfølgning, hvis det er det, der er behov for. Det kan jeg bidrage med at gøre mere smidigt, fordi jeg har et øre og en stemme i begge lejre’’, slutter Susanne Due Kristensen, der er 55 år, sygeplejerske og bl.a. ordfører på psykiatriområdet.

Susanne Due Kristensen kan kontaktes på tlf: 20478826 og skri0150@regionh.dk