NYHEDER & DEBAT

1. maj tale af viceborgmester Kirsten Jensen

TALE - 01. maj 2017
Af Viceborgmester Kirsten Jensen, A

Budskab: Svaret på globaliseringens udfordringer er fællesskab – det er der masser af i Hillerød.

Verden er konstant i forandring – det har den jo altid været, og vi vænnede os til tanken om, at forandringer var fremskridt. Men forandringer kan også skabe utryghed om vores velfærd. Globalt kommer der større og større afstand mellem dem, der har muligheder og dem, der ikke har. Det skaber grobund for store sociale og økonomiske spændinger og skaber plads til højre-populisme og ny-liberalisme. Det er fristende at tænke, at enhver må stå sig selv nærmest, men det er farligt for vores velfærdssamfund og fører intet godt med sig. Det har vi før været vidner til. Tiden kalder på fællesskab, fælles løsninger og politisk mod.

Nogle prøver at overbevise befolkninger om, at løsningen på utryghed er, at holde andre ude og lukke samfundet om sig selv. Som socialdemokrater vil vi altid kæmpe for at bevare et fællesskab med hinanden og vores omverden. Vi skal insistere på fælles beslutninger, så fx vigtige, nye teknologiske fremskridt kan komme alle til gode.  Hvis verden har teknologi til at dæmme op for klimaproblemer, så skal den bruges vidt omkring. Hvis verden har løsninger for rent vand til tørre områder, er det politik der bestemmer, om vi kommer i gang med at bruge det; det er politik, der bestemmer, om det skal komme alle til gode.

Vi kan ikke undgå at være en del af verdens gang og udvikling. Du, som sidder og kigger ned i din smartphone ved jo, hvor let adgangen til resten af verden er. Digitaliseringen findes alle steder – i vores vaskemaskiner, lyspærer og dagligvareindkøb. Hvis en Folkevogn årgang 1972’s teknologi havde udviklet sig med digitaliseringens hast, ville den ifølge Thomas Friedman i dag køre 450.000 km i timen og koste 15 øre. Da den første smartphone kom ind i vores liv, begyndte vi at gå rundt med internettet på os. Digitaliseringen forandrer vores arbejde, uanset om vi opererer hjerter, sorterer affald eller underviser elever.

Vi skal også forberede os på fremtiden her i Hillerød. Som en by fyldt med mange forskellige uddannelser, er vi rigtig godt på vej. Vi har fået en ny meritlæreruddannelse til byen, så der kan komme flere gode kræfter til at udvide vores børns horisonter og pirre deres nysgerrighed til at lære mere. På CPH Business kan du blive miljøteknolog, og på Esnord har de oprettet en byggepakke, så man kan komme ind i byggebranchen, selvom man måske har lavet noget andet tidligere.  

Udviklingen er der, hvor de gode idéer er. Og dem er der masser af i Hillerød Kommune. Som når der bliver lavet aftaler mellem skoler og lokalråd i de små byer for at bakke den lokale skole op, og når man skaber en foreningsbaseret købmand i Gadevang, for at holde liv i byen og samtidig skabe et samlingspunkt. Vi skal være fælles om at sørge for, at de mange ideer bliver til virkelighed. Det gør vi også i det nye Hillerød Byforum, hvor ihærdige Hillerødborgere og -handlende vil arbejde for at gøre vores bymidte et endnu bedre sted for alle, unge som gamle, der har lyst til at mødes. For vi har lyst til at mødes i vores smukke by og vi har lyst til at gøre den endnu bedre.

Alt dette nye kan kun ske, når vi rækker en hånd til hinanden. Når tidligere, mere lukkede beslutningsgange åbnes, indser vi, at ingen kan gøre det hele selv. Lige nu ser vi, at virksomheder går sammen med hinanden og med Forsyningen om at løse forsyningsopgaver på en bedre og meget mere miljørigtig måde. Vi har skabet et Udsatteråd til at bringe brugere, behandlere og politikere sammen, og finde større forståelse for hinanden, og bedre løsninger. Vi bliver rigere af at lukke hinanden ind og arbejde sammen – rigere måske både i tal, men også i de værdier, der ikke kan tælles og gøres op i penge.

Jeg vil fortælle, hvilke emner der optager socialdemokraterne særligt meget lige nu:

Vi mærker en ængstelse for, at svage ældre ikke får al den omsorg, de bør have. Trods mange udsagn om, at vi har en rigtig god ældrepleje, så ved vi også, at tiden måles skrapt ud. Det skal vi se, om vi kan gøre bedre.

Vi er utilfredse med, at et borgerligt flertal her i kommunen har indført brugerbetaling på de svageste ældres tøjvask. Vi er i det hele taget kritiske overfor mere udlicitering og er glade for, at et flertal med os tog hele rengøringsområdet tilbage som kommunal arbejdsplads. Man skal behandle folk ordentligt.

Vi er optaget af, at alle børn får lige adgang til ordentlige digitale arbejdsredskaber i skolen.

Vi vil arbejde for, at vi når vores mål om, at der er endnu flere uddannede pædagoger sammen med vores børn i de første vigtige år af deres liv. Det handler om kvalitet i omsorg og læring.

Vi er i fuldt firspring for, at vi får Hillerød Station bygget om, skinnerne skal bygges sammen og der skal være handicapadgang fra den ene del af stationen til den anden.

Vi kæmper også for, at der kommer køkken på det nye hospital, og vi samler flere og flere i Nordsjælland bag den sag.

Denne 1. maj kalder om nogen på mere fællesskab. Klimaet, ufreden og uligheden kalder på mere politik, fælleskab og samarbejde – Kom og vær med, hvor du kan. God 1. maj!