NYHEDER & DEBAT

1. maj tale af Christine Antorini

TALE - 01. maj 2017
Af Christine Antorini, MF, A

Jeg havde egentlig aldrig troet, jeg skulle holde en 1. maj tale, der handlede om skat. I Danmark har skattemoralen været høj i mange år. For langt de fleste har nemlig indgået en kontrakt med hinanden og samfundet. Vi har pligten til at betale den vedtagne skat, men så har vi også retten til en lang række fælles goder i et samfund med et udbygget socialt sikkerhedsnet. 

Vi gør det, vi skal, fordi et velfungerende skattevæsen er fundamentet til det velfærdssamfund, der har givet mange langt bedre muligheder for at gennemføre deres drømme gennem gode daginstitutioner og skoler. Det er også et velfungerende og retfærdigt skattesystem, der har gjort det muligt med fri adgang til sundhed - gode ældreboliger og plejehjem, når vi bliver gamle - og mange andre ting, som hører vores lighedsorienterede velfærdssamfund til.

Skattevæsenet er ikke noget, vi normalt gør meget væsen af som en hjørnesten i vores velfærdssamfund. For vi har haft tillid til det, og langt de fleste ved, at selvom vi betaler relativ høj skat, så får vi utroligt meget retur gennem de fælles goder i vores samfund.

Og vi har også tillid til, at når et fåtal snyder, så afslører skattevæsenet det. Fejl bliver rettet. Restancer bliver inddrevet. Vi kan stole på vurderingen af vores boliger. Og gode virksomheder ved godt, at konkurrencen ikke handler om at smyge sig uden om skat, moms og afgifter. Det handler om god forretningsforståelse, ordentlig løn og arbejdsvilkår og løbende kompetenceudvikling af medarbejderne - og hele tiden at være i front med produktudvikling på fremtidens værdier: grøn teknologi, forskning til lifescience og andre af de vækstmotorer, der gør Danmark til et stærkt og konkurrencedygtigt land – med høj grad af lighed – sammenlignet med andre lande i verden.

Derfor er det en katastrofe, at der er massivt kaos om Skat. Milliarder af kroner til vores fælles samfund er forsvundet. Milliarder! I skattehuller, manglende inddrivelse, snyd der ikke kontrolleres. Men det er jo ikke kommet af ingenting. I løbet af de sidste 10 år er antallet af medarbejdere i Skat faldet fra ca. 9000 til 6000.

Det var under Schlüter-regeringen med Anders Fogh Rasmussen som skatteminister, at det ideologiske livtag mod Skat for alvor blev indledt med fyringer i skat, sammenlægning af told og skat, ligesom han slækkede på selskabsligningen af virksomheder. Stærkt sekunderet af daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som hovedarkitekten bag kommunalreformen. Det var her, at Løkke fjernede opgaven fra kommunerne med at inddrive danskernes gæld.

Fogh Rasmussen måtte i øvrigt træde tilbage som skatteminister kort tid efter, fordi han også fik flyttet ulovligt rundt på regninger i sit skatteministerium, og han er dermed den eneste skatteminister i dansk minde, der er blevet kendt skyldig i ”kreativ bogføring” i skatteministeriet.

Men nedskæringerne i skat fik fornyet fart under den nye daværende skatteminister under Fogh-regeringen – Kristian Jensen. Venstre-ideologerne var forhippede på at sænke skatten uanset hvad. I et demokrati er det svært at omfordele åbent fra de fire femtedel af befolkningen til den rigeste femtedel. Og derfor er det også svært at sænke skatterne så massivt, som Venstre-ideologer har ønsket. Det er der ganske enkelt ikke opbakning til i befolkningen. Men så kan man svække skats administrative styrke. Og det mandat fik Kristian Jensen som skatteminister – med dybe konsekvenser for skat, som vi ser i dag.

Det er katastrofalt nok med de mange manglende milliarder til vigtige velfærdsopgaver, der er forsvundet. Men det er blevet endnu værre efter, at Liberal alliance er kommet med. Vi har fået en regering, hvor det er et mål i sig selv at holde økonomien til borgernær velfærd i kommunerne i et skruestik. De penge skal i stedet bruges til - skattelettelser. Og vi har fået en ny stemme nu helt ind i regeringen, der uden blusel vil give markante skattelettelser finansieret på bekostning af børnehaver, skoler og plejehjem – vel at mærke markante lettelser især til de allerrigeste. Der er ikke langt fra Præsident Trump og Liberal Alliances Anders Samuelsen her. Ud over at de begge mener, at de er de mest kompetente til deres poster i nyere tid – selvros kommer jo som bekendt fra hjertet – så deler de ønsket om vilde skattelettelser i toppen – betalt af alle andre.

Men det er også kommet en ny stemme, som direkte forherliger skattefifleri og konkurrence på dårlige arbejdsvilkår og lav løn. Liberal Alliances ministre mener, det er herligt med Uber, der gjorde hvad det kunne for at unddrage at betale skat. På samme måde mener LA, at social dumping er alletiders, fordi det styrker konkurrenceevnen, mener de. Vi skal konkurrere på dårlige arbejdsvilkår og lave lønninger, hvis det står til LA.

Og så er vi tilbage ved skat. Sammen med et stærkt svækket skattevæsen – som ellers er nøglen sammen med effektivt politisamarbejde til at bekæmpe skattesnyd og social dumping – er regeringens skæve og liberalistiske kurs med til at underminere fundamentet for en socialt afbalanceret – og meget konkurrencedygtig – danske model. Det gør dog på ingen måde indtryk på den nye regeringspartner, der ikke mener, at Danmark er et land, hvor ulighed er et problem, som er værd at beskæftige sig med.

Og lige nu triller milliarderne ud af statskassen, uden regeringen for alvor sætter ind. Det har en direkte konsekvens for mulighederne for at udvikle et Danmark for alle.

Derfor en hyldest til skat på en 1. maj. Vi har i Socialdemokratiet fremlagt en plan for et skattevæsen, vi kan stole på. Vi vil mindske skattegabet, øge indtægterne og genskabe borgernes og virksomhedernes tillid til skat. Det kræver, at Skat styrkes markant med flere medarbejder og flere ressourcer. Der skal sættes stærkere ind mod snyd, og fejl skal mindskes. Det gør vi ved at investere i ca. 1.000 nye arbejdspladser fordelt på fire nye regionale skattecentre. Det er en investering, der tjener sig selv hjem hurtigt!

Skatteunddragelse koster ikke bare det danske samfund men det internationale samfund milliarder af kroner. Et sted, hvor vi også kan bruge det europæiske samarbejde, er til at bekæmpe skattely. Vi skal forhindre snyd og bedrag på skatteområdet. Derfor har vi foreslået en europæisk solidaritetspagt. Det betyder, at vi på tværs af landegrænser i Europa fastsætter en fælles bund under f.eks. selskabsskatten. På den måde kan vi sikre, at muligheden for at opretholde vores velfærdssamfund ikke undermineres over tid. Ellers risikerer vi en nedadgående spiral, hvor de europæiske lande konkurrerer på at have de laveste skatter og afgifter. Det er en forkert vej at gå, når vi ønsker at udvikle vores velfærd og vores samfundsmodel.

Derfor er det heller ikke lykkedes mig endnu at forstå den annonce-kampagne, som De Radikale kørte for nogle uger siden, hvor de mente, at Kristian Jensen stod for en rigtig god politik i modsætning til Socialdemokraterne måtte man forstå. Jeg har personligt stor respekt for Kristian Jensen, men det får mig ikke til at tabe hovedet under armen og rose hans og VLAK-regeringens politik til skyerne. Ikke alene var han en af hovedarkitekterne bag katastrofen i skat. Det er også en minister, der har været med til samtlige nedskæringer fra regeringen på boligydelse og kontanthjælpsloft herunder den lave integrationsydelse.

Det er samtidigt en regering, der skærer ned på alle uddannelser og forskning. En regering, der hårdnakket har bekæmpet grønne investeringer i alternativ energi og kollektiv transport. Og som har skåret markant i udviklingsbistanden. At de radikale når frem til, at det skulle være fremtidens politik, skal man vist være radikal for at forstå.

Én ting har VLAK-regeringen og de radikale som en fælles mærkesag. De vil hæve pensionsalderen på trods af, at hverken økonomer eller erhvervslivet efterlyser senere pension. Vi ved ikke helt, hvad Løkke mener, men mindst to år skal den hæves. Det vil fx betyde, at hvis du er 57 år i dag, skal du arbejde, til du er 69 år.

Regeringen vil have flere hænder på arbejdsmarkedet. Det er ganske enkelt ikke det, der er brug for. Vi har brug for de RIGTIGE hænder. Kloge hænder skaber bæredygtig vækst, velstand og arbejdspladser. Vi vil gøre Danmark dygtigere, rigere og mere retfærdigt.

Det kræver politiske valg. Når vi hos Socialdemokraterne mener, at

Danmarks bedste opfindelse er Danmark, så handler det om de valg, vi historisk har truffet. Et skattevæsen, vi alle kan have tillid til. Gode forhold og rammer for den offentlige sektor og erhvervslivet i et samarbejde, der har skabt arbejdspladser og velstand. Og et samfund, der hviler på en høj grad af tryghed og stor lighed. Det skyldes politiske valg og kampe. Det er ikke noget vi har fået foræret. Og skulle vi være blevet i tvivl om det, så skal vi se på den langsomme underminering af velfærdssamfundets fundament, som Løkke-regeringen ville ønske, de kunne gennemføre.

Lad os bruge 1. maj på at give hinanden håndslag på, at det skal de ganske enkelt ikke lykkes med. Vi skal arbejde sammen om fremtidens sociale, grønne og fællesskabsbårne samfund. I Danmark og globalt.

God 1. maj.