NYHEDER & DEBAT

Det nye Nordsjællands Hospital har brug for et køkken

BREV TIL MINISTRE - 29. marts 2017
Af partierne i Hillerød Byråd

Samtlige partier i Hillerød Byråd er på viceborgmester Kirsten Jensens foranledning, gået sammen om at skrive til ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Karen Elleman for at henstille til, at der gives lov til etablering af køkken på det nye Nordsjællands Hospital.

 

Hillerød den 29. marts 2017

 

Kære ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Karen Elleman

 

Partierne i Hillerød Byråd ønsker at støtte Region Hovedstaden i sit ønske om, at der fra start kommer et køkken på det nye Nordsjællands Hospital. Hospitalet bliver områdets største virksomhed med tusindvis af brugere og medarbejdere.

Vi beder Folketinget og regeringen om at give lov til at tilføje et køkken; ikke at finansiere det. Det er vores vurdering, at Folketing og regering vil kunne dispensere for Region Hovedstadens ønske uden at det vil skabe præcedens for ændringer af de øvrige kvalitetsfondsprojekter eller åbne for forhandling om investeringsrammen.

Vi tilslutter os dermed henvendelsen fra ældrerådene i Nordsjælland, som har skrevet til jer.

De kommer blandt andet ind på at:

Ældre mennesker er blandt dem, der får mest brug for hospitalet, og vi ved, at det ikke mindst for syge og svækkede er vigtigt at spise godt og have en god ernæringstilstand.
vi ikke bygger hospitaler i hver generation; derfor skal et byggeri af den størrelse være langtidsholdbart.

Region Hovedstaden peger på, at kvalitetsfondsmidlerne, der blev sat af for år tilbage, har svært ved at række til de mange hospitalsbyggerier. Region Hovedstaden er selv villig til at sætte flere penge af til byggeriet. Man beder derfor som nævnt ikke om flere penge, men om at få lov til at bruge dem, man har.

Vi beder jer derfor overveje denne sag endnu en gang.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Jensen (A)             Dorte Meldgaard (C)        Klaus Markussen (V)

Rikke Macholm (F)             Tue Torzen (T)                  Marco Oehlenschläger (I)

Christina Thorholm (B)      Peter Lennø (O)               Kim Hendry (D)