NYHEDER & DEBAT

Pædagoger i skolen kan spille en rolle for eleverne

LÆSERBREV - 08. marts 2017
Af Kirsten Jensen og Christina Høi Skovdal, A

Vi ønsker, at børn og unge i vores skoler skal have det godt. Det kommer ikke altid af sig selv, men heldigvis ved vi, at pædagoger i skolen kan hjælpe meget. Derfor mener Socialdemokratiet, at pædagoger kan spille en rolle for eleverne uanset, hvor gamle eleverne er.

Vi taler om alvorlige problemer, som de unge kan have. Vi ser, at mange unge er ensomme, mistrives eller har svært ved at navigere i de krav, der stilles til unge fx krav om uddannelsesvalg.

Onsdag aften talte vi om det i byrådet, og blev enige om, at vi på sigt skal have pædagoger på alle klassetrin og tildele penge til skolerne derefter. I mellem tiden går vi lidt langsommere frem, men vi går frem!

Pædagoger i skolen er vigtige for børn- og unges trivsel og læring i skolen. Vi har pædagoger på alle vores skoler, men endnu ikke på alle klassetrin. Så længe vores skoler har begrænsede ressourcer, vælger de naturligt nok at koncentrere den pædagogiske indsats i indskolingen, hvor børnene stadig er ved at finde deres ståsted i skolen. Det passer godt med, hvad forskningen fortæller os: En tidlig indsats er afgørende og en tidligere indsats er bedre end en senere indsats. Andre gode mennesker giver også de unge en hjælpende hånd, fx SSP, skolepsykologer og AKT-lærere, men pædagoger har en pædagogisk uddannelse; et særligt speciale.

I nogle kommuner (fx Gladsaxe) har man pædagoger ansat, som følger eleverne med over i ungdomsklubben efter skoletid, så der er et link mellem skole og fritidstilbud. Vi vil blive ved med at interessere os for det gode, som pædagoger bidrager med til eleverne i vores skoler, og vil blive ved med at arbejde for, at de kan være med på alle klassetrin.

Kirsten Jensen (A),1. Viceborgmester og Formand for Strategisk Uddannelsesforum
Buevej 3
3400 Hillerød

Christina Høi Skovdal (A), Byrådsmedlem, Næstformand i Børne- og Familieudvalget
Løngangsgade 31A
3400 Hillerød