NYHEDER & DEBAT

Vi har brug for flere plejeboliger

LÆSERBREV - 20. februar 2017
Af Susanne Due Kristensen og René Silword, medlemmer af Seniorudvalget i Hillerød kommune, A

Vi har gode plejecentre, og vi får brug for flere.  Hvor mange plejeboliger har vi brug for? Hvor skal de ligge? For sig selv eller som en del af andet byggeri, så generationerne kommer tættere på hinanden? 

De fleste af vores plejecentre er boligselskaber, og vi har Lions Park som er en selvstændig institution. Vi har aftalt at undersøge placering og ejerformer nærmere, men Venstre, Konservative og DF vil kortslutte den aftale og springe direkte til friplejehjem, uden at vi kender alle konsekvenser for de ældre.

Med jævne mellemrum vil virksomheder bygge friplejecentre hos os.  Men økonomien og forholdene for de ældre mennesker betyder noget for Socialdemokratiet. Vi vil vide, hvilken regning, vi skriver ud til de ældre og til kommunen.   For nogle år siden blev det undersøgt at et ’Ja’ til friplejehjem ville koste 3 mio. kr. mere end andre løsninger. Det kan have ændret sig i dag, men så store tal vil vi have undersøgt.

Et friplejehjem bestemmer selv, hvem der må bo der, og må opkræve brugerbetaling. Kravene til dokumentation kan være lempeligere på et friplejehjem, mens informationsudvekslingen med kommunen kan være mere besværlig. Et friplejehjem kan autoriseres til at levere praktisk hjælp og pleje, men ikke sygeplejefaglige ydelser efter sundhedsloven. Socialdemokraterne mener, at vi alle har krav på at få at vide, hvad friplejehjem vil betyde for kvalitet i pleje og omsorg.

Partierne som vil have friplejecentre koste hvad det koste vil, siger, at de tænker på de ældre. Det glippede for dem da V, C, LA og O indførte brugerbetaling på tøjvask for vores allersvageste ældre. Regnestykket bag denne ulighed går kun op, hvis ca. 40 pct. af vores allersvageste visiterede ældre ’vælger’ ikke at få hjælp til at få vasket deres tøj.  Det er for os ikke foreneligt med god ældreomsorg.