NYHEDER & DEBAT

Ny ambitiøs klimastrategi for vores kommune

KLIMAKOMMUNE - 21. december 2016
Af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A

Ja, vi vil gerne tage ansvar for vores klima. Ja, vores kommune skal have en ny ambitiøs klimastrategi. Det mener vi socialdemokrater. Onsdag aften behandlede Hillerød Byråd et forslag om, at vi skal være Klimakommune+. Det er et koncept, som Danmarks Naturfredningsforening har udviklet. Vi har i årevis allerede været almindelig klimakommune, og det er gået godt.

At ville være klimakommune+ og i det hele taget at ville arbejde med klima er at bestemme sig for, hvilket samfund vi ønsker at være, hvilket ansvar vil vi tage og hvilket liv vil vi leve.

Men vi vil mere endnu. Socialdemokratiet har foreslået og har fået stort flertal for, at vi også skal formulere end helt ny klimastrategi. Da jeg var borgmester vedtog vi i 2009 den første klimastrateg. Den gang kunne vi se, at vi som borgere i Hillerød Kommune har et velfærdsniveau, som betød, at hvor andre udleder 12 tons CO2 pr. borger om året, så toppede vi med 15 tons.

Fordi vi tidligere har sat os mål, er meget allerede i fuld gang. Uden mål kommer man ingen vegne.

Vi har reduceret CO2-udledning, vi har gennemført energiinvesteringer, vi har indført nye mål i vores planlægning af byudvikling – vi er helt med i forhold til vores første aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Derfor er det naturligt at ville være klima+ kommune.

Vi er ikke alene om arbejdet for større klimahensyn. Virksomhederne i kommunen er i høj grad med. Fx har vores forsyningsselskab samlet Hillerøds store virksomheder, for at samarbejde om forsyningsspørgsmål. At ville arbejde med en industriel symbiose-tankegang var en del af vores klimastrategi fra 2009. Der er nu et tæt samarbejde i Symbiose Hillerød, hvor der samarbejdes om meget forskelligt, og hvor forsyning, klima og omkostningsbevidsthed er helt centralt.

Hvor stater sakker agterud og har svært ved at sætte klimamål eller indgå virkningsfulde internationale aftaler, der sætter vi vores lid til virksomhederne og kommunerne.  Vi er tæt på og vi kan tage ansvar.

I Hillerød Kommune fik vi en forsmag på konsekvenserne af en mere ekstrem vejr-situation, da vi i juni 2007 og i juni 2009 fik mest nedbør i Danmark. Det var forfærdelige dage for mange familier, som fik en masse vand ind i deres hjem, det var dage hvor vandløb, kloaksystemer og søer flød over, og veje stod under vand. Klimatilpasning var pludselig på den lokale dagsorden.

Nogle vil indvende, at Hillerød Kommune ikke kan redde det globale miljø alene. Men vi kan tage vores del af ansvaret.