NYHEDER & DEBAT

Socialdemokraterne er med til at sikre bred aftale om spildevand i Hillerød Kommune

PRESSEMEDDELELSE - 05. oktober 2016
Af Socialdemokraterne i Hillerød

Venstre og Socialdemokratiet har drøftet en række forslag med de øvrige partier i Hillerød Byråd, som skal danne grundlag for en helt ny spildevandsplan for Hillerød Kommune. Der var opbakning til at behandle sagen videre i Økonomiudvalget den 12. oktober. 

Forudsætningerne for den eksisterende spildevandsplan og de løsninger, der er vedtaget politisk, har ændret sig væsentligt. Ny lovgivning og bedre og mere detaljerede tekniske undersøgelser har fået Hillerød Forsyning til at indstille til Byrådet, at spildevandsplanen skal tages op til revision.

Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige om de bærende principper for en ny spildevandsplan, der skal udarbejdes og vedtages i 2017.

De bærende principper er:

  • Fælles løsninger  og fælles finansiering
  • Frivillig tilslutning er udgangspunktet
  • Kommunen går forrest
  • Forstærket oplysning om mulighederne for inddragelse af grundejerne
  • Grundig analyse af udfordringer og løsningsmuligheder i stærkt befæstede områder

Socialdemokratiet og Venstre ønsker en meget bred opbakning i Byrådet om en ny plan. En spildevandsplan med bred politisk opbakning vil give Hillerød Forsyning den nødvendige ro og sikkerhed om de langsigtede investeringer i vedligeholdelse og udbygning af kloaksystemet, og det vil ikke mindst give kommunens grundejere en tiltrængt afklaring om deres privatøkonomi.

De planlagte projekter i Uvelse-Lystrup, Gørløse og Øst‐byen bliver ikke sat i gang i deres nuværende udformning, men behandles i stedet efter de nye principper, der vil være gældende for en kommende spildevandsplan.

Viceborgmester Kirsten Jensen (S) siger: ’Vi vil gerne vedtage en ny plan, som på én gang gavner miljøet, stopper oversvømmelser af folks huse og virker mere rimelig for den enkelte borger. Jeg kan godt forstå de borgere, som synes de skulle holde meget for selv. Med de nye principper kan vi komme dem bedre i møde’.

Venstres borgmesterkandidat, Klaus Markussen, fremhæver to ting, der er særligt vigtige for Venstre: ’For det første, mener jeg, er det godt, at alle projekter i den nuværende plan sættes i bero og undergår en gennemgribende revurdering. Og for det andet, at en helt ny spildevandsplan har en rimelig balance mellem miljøeffekt og økonomiske konsekvenser for grundejerne.’

Venstres gruppeformand Peter Frederiksen er begejstret: ’Vi har siden 2013 kæmpet for en mere rimelig løsning, som ikke lader borgerne i stikken. Vi er rigtig glade for, at der er udsigt til en bredt flertal for en ny plan baseret på frivillighed og fælles finansiering af fælles løsninger. Grundejerne i Hillerød får nu en god løsning, de kan leve med.’

Formand for Hillerød Forsyning Louise Colding Sørensen (S): ’Jeg er meget tilfreds med, at der skabes sikkerhed for forsyningens investeringer mange år frem. Investeringerne i Forsyningen betales jo af os alle som kunder, og det er vigtigt, at der er bred politisk opbakning.’

 

For yderligere informationer:

Klaus Markussen, mobil 4137 0199 og Peter Frederiksen, mobil 5142 1207
Kirsten Jensen, mobil 2251 5723 og Louise Colding Sørensen, mobil 2058 4477