NYHEDER & DEBAT

Hvad vil vi gå efter i budgetforhandlingerne?

BUDGET 2017 - 31. august 2016
Tale af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A

Her kan du læse Kirstens tale ved førstebehandlingen onsdag aften. Der forhandles hen over weekenden, og andenbehandlingen kommer i byrådet om en måneds tid.

Resultatet af vores anstrengelser med at udvikle Hillerød begynder at bære mærkbar frugt i form af flere borgere.

Vi har arbejdet meget for at undgå, at vi ikke står med halvtomme tilbud, som tager penge fra det vigtigste: den kvalitet i hverdagen som børn, elever, mennesker med særlige behov, og beboere på vores plejehjem skal opleve.

Vi skal spare i år, men ikke så meget som før. Derfor blev jeg forbløffet over omtalen af budgettet i Hillerød-Posten og Frederiksborg Amts Avis. Budskabet blev af mange opfattet som om, at der er åbnet en gavebod.

Jo flere besparelser der er lagt ind i et budgetforslag, jo flere kan der trækkes ud. Det er en ret simpel formel. De statslige stilleskruer er os mere nådige i år, og vi har selv arbejdet bravt for at skabe en bedre økonomi. Vi har analyseret store områder af den kommunale virksomhed – hele tiden med det for øje, at hvis vi ikke gør noget modigt, så ville borgerne kunne mærke det negativt.

Men vi har også gjort noget andet: Vi har sat en udviklingskurs for vores kommune, som fører til flere borgere. Vi bliver flere til at hjælpe hinanden med at betale den offentlige velfærd, som vi holder af. Her kan vi se, at det har kunnet betale sig at tage slagsmålet om at købe de store statslige jorde, udviklingen af Ullerød og om placeringen af det nye hospital.

Og hvorfor gør vi alt det? Fordi vi vil have en by og en kommune med plads til alle slags mennesker, med økonomi til gode skoler og med plejecentre som ligger helt i top.

Vi har sagt før og gør det i igen i år: Vi sætter børnenes livskvalitet før ønsket om at sætte dækningsafgiften ned. Vi er ikke sikre på, at der er penge til at sætte betalingen for børnehavepladser ned i år, for det er en dårlig vej at gå, hvis den skal betales med færre medarbejdere i institutionerne. Men for os vil en taktsnedsættelse komme før en afgiftsnedsættelse til erhvervslivet - uanset at dækningsafgiften kan virke mærkelig.

Vi har været gennem så mange sparerunder, at de forslag, som er på bordet nu for en stor dels vedkommende er – ret dårlige.  Man kan ikke komme og kalde disse besparelser for effektiviseringer som borgerne ikke kommer til at mærke, og her tænker jeg også på medarbejderne som borgere uanset hvor de bor.

Vi kan undgå de værste besparelser i år, men statens pres på os fortsætter. Der er formuleret endnu et ’effektiviserings-krav’ overfor alle kommuner på områder, hvor vi i Hillerød allerede har gravet dybt.

Nogle gange tror man, at mange medlemmer af Folketinget forestiller sig, hvor godt et ville være, hvis det var dem selv, der græssede på grønne kommunalpolitiske agre. Derfor fortsætter tendensen med puljer til de områder, der er klart udlagt til kommunerne. Den politiske framing er noget i retning af, at byrådene og de ansatte i kommunerne nok ikke af sig selv vil være fremsynede eller næstekærlige, og derfor må staten bevilge godhed i puljer.

Teknikken er at sjov til børn og klippekort til ældre bevilges i disse puljer. De huskes mens politikerne står foran kameraerne, men glemmes så igen. Pengene fra puljerne kan have haft som krav, at de skal gives til noget helt nyt, som kommunen ikke gjorde før. Man gør sig så i en beskåret hverdag umage for at finde noget helt nyt, der kan være til glæde og gavn, men efter tre år skal man selv en tur i kommunekassen for at finde pengene til det, som Folketinget planmæssigt har tabt interessen for.

Socialdemokraterne vil i forhandlingerne lægge vægt kultur- og fritidsområdet, på forebyggelse, børns opvækst, elevernes læring og trivsel, de unges uddannelse, cykelstier og en rigtig god ældrepleje.

Det er jo sådan, at man i løbet af et år glæder man sig over meget forskelligt i vores kommune.

  • Gode historier om hvordan det går i børnehaverne
  • Gode historier om niveauet af det, vores elever lærer i skolerne
  • Gode historier om endnu mere samarbejde mellem vores skoler og vores uddannelser – og læreruddannelse på vej til Campus på Carlsbergvej.
  • Gode historier om investering i forebyggelse, som kommer mange mennesker til gode
  • Gode meldinger om samarbejde, der har med styrkelse af vores midtby at gøre
  • God åbning af den nye genbrugsstation på Solrødgård og snart åbning af Brødeskovhallen.
  • At byrådet bakkede om den ekstra brandsprøjte til beredskabet.
  • Gode historier om investeringer i Hillerød i nye arbejdspladser.
  • Gode historier om fantastiske kulturoplevelser og sjove oplevelser som byfester og alle mulige sportslige begivenheder.

Det er det, vi skal have for øje, når vi forhandler budget, og så skal vi tænke over, at meget i vores kommune bliver så meget bedre, når vi åbent og ærligt invitere til samarbejde om det. Fx. har vi forbilleder i de gode aftaler mellem lokale aktive og vores institutioner for at sikre børn nok til at have gode skoler i fx. Nødebo og Alsønderup. Det er en måde af samarbejde på som vi skal bruge mere.