NYHEDER & DEBAT

Frederiksborg Brand og Redning

BYRÅDSMØDE - 25. maj 2016
Af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A 

Vi er glade for, at vi i aften bakker hinanden op i spørgsmålet om at have et godt og robust beredskab. 

Tak til det dygtige beredskab vi har, som vi priser os lykkelige for, at vi har, og som gør en uvurderlig indsats for os alle.

Sagens forløb er den, at staten har forlangt af de kommunale beredskaber, at de skal samarbejde og spare anseelige summer. Oprindeligt skulle staten også selv spare på sit beredskab, men der er staten kommet på bedre tanker: det kan ikke lade sig gøre i lyset af de risici vort land står overfor. Prøv lige at tænke over det. Bor staten i et andet land end os i kommunerne, der varetager den største del af beredskabet? Næppe. Trækker staten så det indlysende forkerte sparekrav til kommunerne tilbage? Nej.

Men vi kan ikke forsvare at holde vores beredskab indenfor de penge, der er tilbage, når staten har taget fra os. Derfor bad socialdemokraterne om byrådets politiske behandling af dimensionering af beredskab, for det var ved at gå galt.

Det er der nogle klare grunde til:

  • Beredskabsstyrelsen har gennem tre henvendelser til Hillerød Kommune fastholdt sine bemærkninger om Frederiksborg Brand og Rednings manglende robusthed
  • Beredskabsstyrelsen peger på, at der kan forekomme udrykningstider på 15-20 minutter for supplerende enheder og at det kan tage længere tid, før en førsteudrykning når frem ved to samtidige hændelser
  • Beredskabet i Hillerød skal oftere kunne sendes til assistance andre steder udenfor kommunen
  • Hjælp der skal komme til Hillerød ved store hændelser skal komme fra et beredskab, der samlet set er reduceret
  • Responstider på kun 10 minutter kan være med det ellers udmærkede HSE-udstyr, som kan starte men ikke altid helt klare opgaven, før ’sprøjten’ er fremme, fx kan der med kun to mand ikke i værksættes redning af personer ud af en brændende bygning
  • En hændelse som branden i Hillerødsholms Allé krævede alt mandskab til evakuering og slukning på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde også for mandskabet – altså alt det vi havde indtil nu
  • Beredskabsstyrelsen efterspørger samarbejdsaftalerne med de tilstødende beredskaber
  • Den nye dimensionering lægger stor vægt på det frivillige beredskab, som kan have en længere mobiliseringstid, og der er ikke mange frivillige i Hillerød – hvilket vi naturligvis håber der kommer
  • Samlet set lagde den foreslåede dimensionering op til en forholdsvis stærk reduktion af udstyr og mandskab i Hillerød, som er centrum i det nye samarbejde i Nordsjælland, kommunen med høj aktivitet, pendling og store uddannelses- og arbejdspladser.

Socialdemokraterne foreslog derfor at bede eksperterne fortælle, hvordan vi bedre kunne opnå robusthed i vores beredskab, og derfor indstilles til byrådet, at vi øger vores beredskab med en tanksprøjte.