NYHEDER & DEBAT

Separatkloakering er stadig den rigtige løsning.

NYHED - 05. april 2016
Af Louise Colding
 

Separatkloakering er stadig den rigtige løsning for klimatilpasning i Hillerød. Men vi vil selvfølgelig gøre det der hvor det giver mest mening først.

Jeg fik for ca. en måned siden at vide, at vi i Hillerød Forsyning nu har fået mere viden og svar på nuancerede tekniske undersøgelser. Samtidig blev der i starten af februar vedtaget en ny lovgivning på spildevandsområdet. 

Sagen om separatkloakering er en vigtig sag for mange borgere. Både for dem, der skal seperatkloakere, og for dem, der får oversvømmet deres hjem. 
Derfor indkaldte jeg straks Hillerød Spildevands bestyrelse til et ekstraordinært møde. Det blev afholdt her til morgen. 

En enig bestyrelse besluttede på mødet at anbefale Hillerød Kommune, at udarbejde en ny spildevandsplan og sætte det hele lidt på stand-by, mens vi i forsyningen gør vores undersøgelser færdigt og efterregner på konsekvenserne for den nye lovgivning.