NYHEDER & DEBAT

Møllebro

NYHED - 31. marts 2016
Af Socialdemokraterne i Hillerød
 

I går aftes behandlede vi en lokalplan, som vil føre til mange nye boliger og medborgere i vores kommune. Det er godt. Tæt ved Tirsdagsskoven, Bøllemosen og med sin egen Grønne Kile. Med nem adgang til store veje, bymidten med forretninger og ture til Torvet og Slotssøen. Skønt og attraktivt.

Mange har deltaget i borgermøder og avisdebatter i høringsperioden. Forslaget til diskussion var den lokalplan ejeren ønsker at bygge efter. Svarene fra borgere og eksperter blev en blanding af holdninger til højder, data om højders betydning for vindforhold, forstyrrelse af indblik til og fra slottet og spørgsmål om, hvordan det hele egentlig kommer til at se ud. Det hele gik meget hurtigt da først centerplanerne blev opgivet af ejeren, og høringsperioden har også for os byrådsmedlemmer været den tid vi havde til spørgsmål og eftertanke.

Med høringssvarene på plads, havde kommunens forvaltning lagt tre muligheder frem for byrådet: A, B og C. A var meget lig med det forslag, som bygherren ville have, B var en mellemform og C var det, som tog mest hensyn til de indvendinger, der kom frem i høringsperioden. Derfor tog Socialdemokraterne udgangspunkt i C. Det betød fx at højhuse måtte være max 11 etager, og nogle skulle også være lavere. Det stillede vi forslag om, men blev desværre stemt ned.

Et flertal i byrådet vedtog i stedet en mellemform med to lidt lavere højhuse og 4 højhuse på 15 etager. Vi stemte imod de 15 etager, men for lavere randbebyggelser, og for at to af punkthusene bliver betydeligt lavere.

Der har været indsigelser om, at lokalplanforslaget ikke var klart nok. Socialdemokraterne havde derfor bedt om en juridisk udtalelse på det forslag, der blev vedtaget i går. Den fik vi, og den sagde at den vedtagne beslutningstekst ikke binder bygherren til ret meget.

Der hvor selve lokalplanen er blevet mere klar, stemte vi selvfølgelig for. Der hvor der kun kunne henvises til en skitse fra bygherren (og som ikke har nogen gyldighed i lokalplanen og det fremtidige arbejde), der undlader vi at stemme. Intentionerne er sikkert gode, men der er ingen saft og kraft i dem, så vi kunne ikke stemme for. Der er ingen grund til at lade som om noget er forbedret, hvis det ikke er det!

Vi foreslog også en byggeprocent på 125 og ikke 130. Det ville have været i overenstemmelse med den gældende kommuneplan. Det blev også stemt ned, og 130% blev vedtaget.

Målet for os har hele tiden været at få et velfungerende boligområde, som byrådet kan tage et stort ansvar for gennem en klar lokalplan - også hvis ejerskabet for det hele skulle skifte til en ejer, der ikke vil investere så meget, eller hvis den nuværende ejer skulle skifte mening om, hvad der skal investeres i byggeriet.

Desværre må vi konstatere at vores 8 mandater i byrådet ikke var nok til at nå det mål.