NYHEDER & DEBAT

Nyt skoleår med forbedringer

LÆSERBREV - 24. februar 2016
Af 
Christina Høi Skovdal, Næstformand i Børne- og Familieudvalget og Kirsten Jensen, Viceborgmester 

Når eleverne kommer i skole igen efter sommerferien, bliver det til en skole med forbedringer. Børne- og Familieudvalget har besluttet, at opfordre skolerne til, at skoledagen i Hillerød Kommune slutter kl. 15.00, så den bliver så kort, som den var tilsigtet. Skolerne kan slutte skoledagen kl. 15:00 og overholde loven, hvis de ser faglige og pædagogiske grunde til at mindske det ugentlige timetal og ved at skifte understøttende undervisning ud med ekstra medarbejdere i fagundervisningen. Vi ønsker en kortere skoledag med mere kvalitet i undervisningen.

Skolen skal være tæt på resten af det liv, som den er en del af. Derfor skal alle klassetrin fra det kommende skoleår indgå partnerskaber. Det kunne være et partnerskab med en lokal  privat virksomhed eller et kommunalt plejehjem, hvor der over længere tid er et samarbejde, der giver mening for begge parter.

En vigtig del af den nye skole er, at pædagoger er med i større dele af skoledagen. Pædagoger har en faglighed, der kan supplere lærernes faglighed på en måde, der kan give eleverne større udbytte. Men vi er ikke helt i mål med, hvordan det skal fungere på alle vore skoler. Derfor vil vi nu klarlægge, hvad det er lærere og pædagoger hver især bidrager med til vore elevers udvikling. Det skal også være attraktivt og meningsfyldt at være pædagog i folkeskolen.

I forbindelse med det første eftersyn af, hvordan skolereformen virker hos os lokalt som læringsreform, har vi set mange forskellige initiativer fra vores folkeskoler. Det skal der stadig være plads til. Det lokale engagement hos den enkelte ledelse eller medarbejder må ikke brænde ud, og som politikere skal vi ikke detailstyre alt.  

At både skoler og forældre er aktive betyder alt for en god skolegang for vores elever . For eksempel har engagerede forældre og skoler over en lang periode arbejdet for et nyt koncept: En udeskole med 5 klassetrin i stedet for de 3, der er i dag. Vores forventning er, at det vil sikre en stærk opbakning til Nødebo Skole i fremtiden. Flere familier vil vælge Nødebo Skole til, og det har eleverne, medarbejderne og Nødebo brug for. Af gode initiativer kan vi også nævne, at Kornmarksskolen er blevet idrætsskole, og at flere af vores skoler har udskolingslinjer, som gør skolen interessantere for de ældre elever.

Vi kan til gengæld godt bruge endnu flere eksempler på, hvordan vi får den helt nødvendige bevægelse ind i skoledagen. Det er noget af det, vores Fælles Elevråd peger på, som en stor udfordring ved den nye skoledag.