NYHEDER & DEBAT

Støj fra fodboldbaner

DEBAT - 04. november 2015
Christina Høi Skovdal, Folkeoplysningsudvalget og Peder Bisgaard, Kultur- og Fritidsudvalget.

I Hillerød har vi to kunstgræsbaner ved Hillerød Stadion, som vores fodboldspillere er rigtig glade for. Faktisk er de så populære, at vi ikke kan tildele al den træningstid til klubberne, som vi gerne vil. Men vi er udfordret, for efter d. 1 april 2016 skal vi for at efterleve myndighedernes krav umiddelbart enten bygge en dyr støjvold eller forbyde anvendelse af den ene bane efter kl. 18., og det er som regel her, at fodboldtræning finder sted.

En helt særlig lovgivning om støj spænder ben for vores ønske om, at have to velfungerende og åbne kunstgræsbaner. Desværre fastholder Miljøminister Eva Kjær Hansen kravet om, at udendørs idrætsanlæg skal følge miljølovens støjkrav for virksomheder. Det betyder, at en nabo til et fodboldanlæg med miljøloven i hånden kan påkræve at få lavet støjdæmpende foranstaltninger i millionklassen, da støjgrænsen efter kl. 18.00 i beboede områder skal være under 40 db. - og støj fra en fodboldbane ligger gennemsnitligt på 55 db. Det handler således ikke kun om kunstgræsbaner men om alle slags fodboldbaner. I Hillerød kommune alene er der flere idrætsanlæg, der kan blive berørt og være med til at undergrave Hillerøds i forvejen stramme økonomi. En støjvold ved Hillerød Stadion koster min. 4 millioner kroner, og for de penge kan vi i princippet bygge en helt ny kunstgræsbane. Og sådan er situationen overalt i Danmark.

Socialdemokraterne vil kæmpe for at der findes en løsning til gavn for idrætten og til gavn for kommunen. Det betyder, at vi ikke umiddelbart har til sinds at ”indhegne” vore idrætsanlæg med 4-7 meter høje volde, men vil fastholde kommunens argument om, at der samlet set ikke er sket nævneværdige ændringer af den generelle brug af stadion. Vi vil derfor arbejde på at ændre miljøloven, så den er tilpasset virkeligheden. Og virkeligheden er, at der hele tiden har været spillet fodbold på Hillerød Stadion – og at ”leg med en bold” ikke kan eller skal sammenlignes med en støjende virksomhed.