NYHEDER & DEBAT

Budgettale 2. behandling

BUDGETTALE - September 2015
Af Kirsten Jensen

Det bliver i år særligt spændende at se, hvordan Hillerød kommunes budget ender med at blive. Men ikke spændende på den fede måde, som da man var barn og var spændt på hvad man fik i julegave. Hillerød Kommunes budget er i år præget af afventende ANspændthed, fordi vi er blevet bedt om at aflevere en meget stor pose penge til regeringen, og endnu ikke aner om vi nogensinde får de penge at se igen. Vi har hørt udmeldinger om, at der nu vil komme en pulje, der særligt henvender sig til at skulle hjælpe demente, og det lyder jo også meget godt. Men lad mig blot stilfærdigt spørge: Hvor tror i pengene kommer fra? I en kommune som Hillerød, hvor vi allerede har et stort fokus på demensindsatsen, ja så kan det ikke undgås at pengene allerede har været brugt til demente i forvejen. Hvis man tager 100,- fra demente og giver de 75,- tilbage, er det måske lige frisk nok at kalde det en gave.

I budgetforhandlingerne har der især været 3 vigtige pejlemærker for Socialdemokraterne:

For det første: Vores Skoler og vores børn. Hillerød Kommunes fremtid er børnene. Derfor har vi trukket de værste besparelser ud af budgettet, som fx yderligere besparelser på lærernes arbejdstid og hjælpemidler til de ordblinde. Det er ikke gode steder at spare! I stedet har vi prioriteret massivt på anlæg, der skal komme især de helt gamle Skoler til gode. Der bliver en færdiggørelse af Hillerød Vest i Ålholm og så får vi startet på den store renovering af Byskolen. Det bliver bedre at holde skole i bygningerne og samtidig lettere at leve op til læringsreformens positive tanker og mål om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

For det andet har vi gerne villet sikre det Frivillige arbejde ordentlige vilkår. Vi er velsignet med et kolossalt engagement i Hillerød. På alle områder. Ind i mellem kan det næres af en hjælpende hånd fra det store fællesskab i kommunen. Vi vil forhandle for at skåne dette område. Vi vil også tale for, at vi sikrer det anlæg, der kan betyde, at åbningstiden på biblioteket i Hillerød bliver meget længere end i dag ved, at vi selv som brugere kan lukke os ind. $79 midlerne er ikke blev beskåret og arbejdsmarkedsudvalget skal arbejde videre med at skabe et Integrationsforum og social- og sundhedsudvalget skal arbejde på at få etableret et det meget vigtige Udsatteråd. 

 

For det tredje har vi haft Byudvikling højt på vores prioriteringsliste. At engagere sig i sin by, hvad enten man bor i en stor eller en lille by, er også en form for frivilligt arbejde. For Socialdemokraterne har det altid været et altafgørende pejlemærke, at vi skal se fremad og hele tiden udvikle os, selv om vi plages af stramme budgetter. Ellers går Hillerød i stå! Derfor har det haft en høj prioritet for os, at vi nu kan tage fat på at bakke op om bymidte-gruppernes arbejde med forbedringer af Hillerød midtby. Vi skal være stolte af vores by, og det engagement, mange har lagt i at tænke nyt og konstruktivt om kommunens største by.

At have en god og attraktiv bymidte er også et vigtigt element i at tiltrække nye små og store virksomheder, og vi kan derfor glæde os til forbedret skiltning, så turister og gæster kan finde vej i vores by, vi skal endelig have gang i at udvikle Torvet, og vi vil inddrage børn og andre i at udvikle en legeplads for alle aldre, fx på Posen, hvor vi jo også har givet renoveringen af fisespringvandet en hjælpende hånd. Der er også blevet plads til at forbedre skiltning til cykler og vi kan komme videre med at realisere trafikplanerne og dermed fremkommeligheden og trafiksikkerheden i bymidten. Vi har også stillet forslag om at der skal etableres små, gratis korttidsparketringszoner forskellige steder i byen, og det skal vi arbejde videre med i 2016. 

Det frivillige engagement, borgere fra Store Lyngby, Lille Lyngby og Meløse har lagt i at udvikle et fremsynet og visionært projekt, der skal bringe liv og glade dage i LL Lyngby sogn, har det også været vigtigt for Socialdemokraterne at række en hjælpende hånd. Der bliver anlagt en ny parkering ved skolen og nu bliver der mulighed for at erhverve jord, så der kan blive bedre udendørs lege- og idrætsmuligheder og gode muligheder for at mødes.

Også i Skævinge er der et stort engagement, og vi skal derfor hjælpe med at få den bedste helhedsplan, som er både realistisk men også opfylder nogle af de mange ønsker og mål, Skævinges engagerede borgere har for deres by.

 

Alle partier i byrådet har en særlig forpligtigelse til at søge kompromis’er og hjælpe med at finde hinanden. Ingen, der har deltaget i budgetforhandlingerne kan være i tvivl om, at Socialdemokraterne har ønsket et meget bredt forlig. Vi har rakt hånden ud, og har hele vejen igennem nikket til elementer i budgettet, som ellers ikke er vores kop the, hvad enten det kom fra højre eller venstre. Det har vi gjort i respekt for vores politiske kolleger og alle de borgere i kommunen, der har stemt på andre end os. Det mener vi er vores pligt, og det bør altid overskygge taktiske strategier og personlige ønsker og ambitioner. Det er i hvert fald nyt for os, at det at man forlader budgetforhandlingerne for at lave sit eget budgetforslag, som ikke bliver til noget i virkeligheden, skulle være udtryk for et særligt godt politisk håndværk.

Kort sagt, så vil det altid være Socialdemokraternes ambition at få gennemført de mærkesager, som vi mener, er vigtigst for vores kommune lige nu, samtidig med at vi respekterer at vi skal være så mange politikere, og dermed så mange borgere, med i budgettet som muligt. Vi er derfor også ærgerlige over, at byrådet nu igen står i en splittet situation. Det må vi alle tage ansvar for, og yde vores bedste for at komme hinanden nærmere til næste år. Det skylder vi vores borgere og hinanden.