NYHEDER & DEBAT

Ny legeplads i bymidten

BUDGET 2016 - 11. august 2015

Vores bymidte skal styrkes, derfor vil forligspartierne have en centralt beliggende legeplads i Hillerød, som kan tiltrække børn og deres familier til Hillerød midtby. Formålet med legepladsen skal være, at den er sjov for børn at lege på, og derfor bliver Hillerøds børn inviteret til komme med ideer til, hvordan legepladsen skal være.

Legepladsen skal være af en karakter og størrelse, så den kan fungere som samlingssted for børn, voksne og besøgende i Hillerød by. Den nærmere placering af legepladsen skal undersøges.

Der er i forvejen nedsat arbejdsgrupper, som arbejder med at styrke vores bymidte. Gode ideer og erfaringer fra dette arbejde skal inddrages.

Hillerød Kommune sætter selv penge af til legepladsen, og den skal delvist finansieres af eksterne midler. Det skal ligeledes undersøges om frivillige kan bidrage til pasning/kontrol af legepladsen (som det ses på Naturlegepladsen i Ølsted Bakker.)

Kort over legepladser
Legepladserne kan også være svære at finde, så vi foreslår udarbejdet et kort over alle kommunale legepladser. Det kan være et kort, som boligforeninger og andre private legepladser kan tilslutte sig, så børn inviteres til at komme og lege. Kortet skal ligge på kommunens hjemmeside.

Fri adgang til dagtilbudslegepladser
Leg er læring er vigtig for børn. Derfor ønsker forligspartierne desuden offentlig adgang til samtlige dagtilbudslegepladser udenfor åbningstiden.