NYHEDER & DEBAT

Nej til social dumping

1. MAJ TALE - 2015
Af Viceborgmester Kirsten Jensen

Noget som betyder særdeles meget for os socialdemokrater er ordentlige arbejdsforhold. Jeg kan se, at den socialdemokratiske bormester i Albertslund har sagt, at de ikke vil flyve med Ryan Air, og jeg har læst, at Ryan Air vil slæbe Albertslund Kommune i retten for den melding. Det tror jeg nu ikke de kommer langt med. Vi har lov at stille krav til vore leverandører, og sige, hvad de er. Ordentlige arbejdsforhold kan findes både i den offentlige og den private sektor.

Vores kommune er en stor indkøber af private varer og tjenesteydelser. De ansattes pc'ere, skolernes bøger, asfalten på vejene, den nye hal i Brødeskov og multibanen i Skævinge er jo alt sammen leveret af private. Kommunen er også på denne måde med til at holde en stærk privat sektor i gang. Men arbejdet skal udføres under ordnede forhold! Der har vi haft problemer. Vi har løst nogle af dem. Fx har vi måtte sige en kontrakt om rengøring op.

Gennem vores udbudspolitik prøver vi at gardere os mod alt det, vi ikke vil have, og prøver at sikre det, vi vil have. Men selvom kontrakterne er tydelige og klare, så sker det, at de ikke bliver overholdt. Vi bruger mange kræfter på tilsyn, og skal også stå klar hvis en leverandør svigter. Nogle gange får det store forberedende arbejde, tilsynet med kvalitet til borgerne og arbejdsforhold for medarbejderne, og de ekstra politiske behandlinger en til at tvivle på, hvor den økonomiske gevinst er. Lad mig slå fast: For os er det ikke en ideologi at udlicitere. Derfor vil jeg gerne sige til Folketinget: 1. Lad være med at stille krav om flere kommunale udbud. Overlad det til os selv at bestemme, så vi kan gøre det, hvis det giver mening, og ikke for at nå et statsligt måltal. 2. Det vi har brug for er lærepladser, arbejdsklausuler, kontrolarbejde og kædeansvar, så den der får arbejdet ikke ødelægger vores samfund med social dumping.

Måske har I lagt mærke til, at Hillerød Byråd har lidt sværere ved at blive enige i denne valgperiode. Der bliver stemt om stort, men bestemt også om småt! Der må have sneget sig nogle spin-doktorer hertil fra Christiansborg. Tre byrådsmedlemmer vil gerne i Folketinget, og det mærkes. Ingen af dem er socialdemokrater, så I skal ikke stemme på dem, men man kan mærke suset fra blokpolitikken. Med socialdemokrater ved roret i byrådet så det anderledes ud. Vi skabte mere enighed og stemte sjældent. Vi havde øje for det betydningsfulde, og stod sammen om det.

Ind i mellem hører jeg nogen sige: Hvorfor har I så travlt med alt det nye? Skulle I ikke nøjes med at passe på det, vi allerede har? Hvordan har kommunen råd til Campus på Carlsbergvej eller hospitalet syd for byen? Hvorfor ikke bruge de penge på noget andet? Men langt hen ad vejen er det jo dem, der vil bo sammen med os her i Hillerød, der betaler for det. Andre investerer i uddannelser og ungdomsboliger på Campus Carlsbergvej. Region H betaler hospitalet, staten betaler en stor del af stationen, og Hillerød Kommune står for planlægning og medfinansierer dele af de trafikanlæg, som bliver nødvendige. Det nye er med til at sikre vores fremtid, som det gode sted at bo, leve og arbejde - og studere. Flere borgere. Flere til at betale den kvalitet for børn, unge, ældre, som vi ønsker os. Med nye arbejdspladser, uddannelser og boliger styrker vi grundene til at blive boende, og vi styrker grundene til at flytte hertil.

Det nye skal være rigtigt for Hillerød. Vi har været igennem et stort, politisk slagsmål, hvor et snævert byrådsflertal ville have et center med en sammensætning af butikker, der ville være forkert for Hillerød. Socialdemokraterne, tusindvis af borgere, og Hillerøds handel ville sikre handlen i vores kønne, hyggelige bymidte og ikke have et center mage til det, vi har i forvejen. Nu får vi boliger i stedet for på den plads, og vi vil fortsat arbejde for en livlig og hyggelig midtby.

1. maj byder på gode muligheder for at vise solidaritet. I formiddag hørte vi om de frygtelige forhold for tekstilarbejderne i Bangla Desh. Et jordskælv i det fattige Nepal har dræbt tusinder, såret flere og mange sulter, tørster og fryser i et land med dårlig logistik. Støt hvor du kan.

Men vi har også en opgave lige her hos os selv. Vi er en del af verden. Vi har fået en del nye borgere som måtte flygte fra uhyrligheder, som vi dårligt kan forestille os. Mennesker som er ved at lære dansk, og som vi skal hjælpe i uddannelse og arbejde. Her i Hillerød byder vi velkommen i fællesskab. Fx er der 7 unge mænd, der er flyttet ind i en forhenværende daginstitution i Meløse, og har oplevet en overvældende og åbenhjertig modtagelse. Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, der har vist hjerterum for vores nye borgere.

De næste steder vi kan finde plads til de nye borgere er på Åmosevej, Smedievej og Th. Petersensvej. Hvis man vil, kan det gå lige så godt som i Meløse. Hvis I bor i nærheden, kan I få nogle naboer, som bliver virkelig taknemmelige for kontakt. De er ved at lære dansk. Hils på dem. Tag dem med til noget sport. Tag dem med til den fællespisning den sidste torsdag i måneden, som Frikirken lægger hus til. Se på Facebook under Hillerød byder flygtninge Velkommen.

Mit mål er, at vi kan blive stolte af den måde, vi tog imod de nye borgere på, og at vi hurtigt bliver tilfredse med hinanden som naboer, medstuderende eller kolleger. Jeg har en klump i halsen endnu efter en ung mand og farmaceut fra Syrien i vores Kedelhus ved biblioteket fortalte, hvor meget det betød for ham, at vi havde taget imod ham. 25 år gammel, da han talte kunne man mærke hans enorme angst og hans store taknemmelig på én gang.

God 1. maj!