NYHEDER & DEBAT

Byrådspolitikere: "Vi vælger folkeskolen"

DEBAT - 22. februar 2018
Af Thomas Brücker og Christina Høi Skovdal, A

Vi skal begge træffe et stort og afgørende valg, fordi vores børn skal starte i skole efter sommerferien. Ofte bliver vi, som politikere, stillet spørgsmålet: Hvilken skole skal jeg vælge til mit barn, og skal det være privatskole eller folkeskole?

Tulstrup grusgrav


DEBAT - 20. november 2017
Af Susanne Due Kristensen, A

Vi har en grusgrav ved Tulstrup, og vores kandidater Kirsten Jensen og Thomas Brücker var på besøg hos en miljøgruppe, NNO, søndag formiddag og bagefter talte vi sammen. 
 

Miljøpolitik skal overholdes

MILJØ - 19. november 2017
Af Kirsten Jensen og Louise Colding, A

Der er flere eksempler på, at miljøsager i Hillerød Kommune er kørt i ring med borgerklager og kommunale pålæg til virksomheden uden at problemer med støj, støv osv. rigtigt er blevet løst. 
​Læs mere

Åbent brev til Sundhedsministeren

ÅBENT BREV - 8. november 2017
Af Kirsten Jensen, Susanne Due Kristensen samt socialdemokratiske borgmesterkandidater i Nordsjælland

Med den nye lov og bekendtgørelse om apotekers åbningstid og vagttjeneste, som træder i kraft 1. januar 2018, rammes 320.000 borgere i Nordsjælland helt urimeligt.
​Læs brevet

Trafik til tiden

DEBAT - 8. november 2017
Af Thomas Brücker og Søren Kristensen, A

Vi må prøve noget nyt – mere flow, færre propper. Borgerne i Hillerød by oplever trafikpres hverdag. Især i den myldretid, der breder sig tidsmæssigt mere og mere, fordi vi bor i en travl by.
​Læs mere

Bandekriminalitet skal forebygges

DEBAT - 8. november 2017
Af Jamil Cheheibar, Byrådsmedlem, A 

Forleden besluttede byrådet at oprette et § 17. stk. 4 udvalg. Her vil medlemmer fra byrådet og fagpersoner se på, hvordan vi kan gøre endnu mere for at skabe tryghed i vores kommune.
​Læs mere

Farten ned i de små byer

LÆSERBREV - 8. november 2017
Af Kirsten Jensen og Louise Colding, A 

Vi vil have farten ned på landevejene, og den skal ned på 40 km/t i alle de små landsbyer. Vi ved at farten dræber, vi ved at landevejene er farligst og vi ved at mange kommer ud for uheld i de små byer.
Læs mere

Socialdemokratiets valgmagasin Kommunalvalg Hillerød 2017

KOMMUNALVALG 2017 - 7. november 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød 

Mit Hillerød er en kommune med plads til os alle – forskellige slags mennesker, forskellige boliger og forskellige små eller større byer.
Læs vores valgmagasin

Biblioteket – en institution i forandring

LÆSERBREV - 3. november 2017
Af Carsten Skov, kandidat for socialdemokratiet  

Det klassiske bibliotek med bogsamling og avislæsesal er i opbrud. Nok læser vi stadig bøger og aviser, men henter desuden kulturelle indtryk og oplevelser fra blandt andet billedkunst, skulpturer, musik, film og computerspil. Alt sammen facetter af bredde og mangfoldighed i læse- og kulturoplevelsen.
Læs mere

Fokus på kulturen i Hillerød

LÆSERBREV - 30. oktober 2017
Af Carsten Skov, kandidat for socialdemokratiet  

Der kommer masser af nye Hillerød-borgere og virksomheder til, ligesom vi gerne fortsat skal kunne tiltrække gæster fra op- og udland. Det kalder på en indsats for at vedligeholde et indbydende gadebillede. Det kalder ligeledes på en styrkelse af kulturlivet, både i byens gader, på biblioteket, i Klaverfabrikken og Støberihallen. 
​Læs mere

Brede aftaler er bedst

LÆSERBREV - 16. oktober 2017
Af Jamil Cheheibar, Byrådsmedlem, A  

Årets budgetforhandlinger viser, at samarbejde er vejen frem for Hillerød. Jo flere, vi kan samle om en politisk aftale i byrådet, jo flere af kommunens borgere vil se sig selv repræsenteret i den.
Læs mere

Er det virkeligt det, regeringen forstår ved effektiv sagsbehandling?

NYHED - 16. oktober 2017
Af Christine Antorini, MF, A

I Hillerød har man bygget et nyt supermoderne miljøvenligt rensningsanlæg, men det er ikke kommet igang endnu, fordi de har ventet 2,5 år på en klagesag. Er det virkeligt det, regeringen forstår ved effektiv sagsbehandling?
Læs mere

Kultur og idræt giver udvikling

LÆSERBREV - 10. oktober 2017
Af Carsten Skov, kandidat for socialdemokratiet  

Et mylder af foreninger, organisationer og frivillige i Hillerød stabler en lang række kultur-, idræts- og andre begivenheder på benene. Det gavner byens borgere, men kan også styrke Hillerød som turistmål. Socialdemokratiet har altid fokus på lokale aktiviteter i for eksempel fodbold- og bordtennisklubber, på tilbud til brugerne af Hillerød Bibliotekerne, men det er også spændende med større arrangementer.
​Læs mere

Vi skal gøre mere sammen med de unge i Hillerød

LÆSERBREV - 8. oktober 2017
Af Thomas Brücker, Kandidat for Socialdemokratiet

Der er ikke noget vigtigere end vores børn og unge, og derfor er det et helt naturligt at sætte ind. Det er vigtigt at vi får alle med, så alle unge bliver en aktiv del af vores samfund. Det er vores fremtid og dem skal vi investere i. Udover fortsat at sikre de unge let adgang til vores ungdoms- og idrætsklubber, er det også vigtigt at fange dem, som ikke bruger disse tilbud.
​Læs mere

DI inviterer kandidaterne til virksomheder i Hillerød

KOMMUNALVALG 2017 - 7. oktober 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

DI arrangerer en bustur rundt i hele landet, og den 6. november er bussen i Hillerød, hvor alle kandidater til byrådet inviteres på en tur til to virksomheder i kommunen.
Læs mere

Unge brandkadetter i Hillerød

LÆSERBREV - 6. oktober 2017
Af Thomas Brücker, Kandidat for Socialdemokratiet

Vi skal sikre de unge let adgang til vores ungdoms- og idrætsklubber, men det er også vigtigt at fange dem, som ikke bruger disse tilbud. I København har det været en kæmpe succes at bruge beredskabet i arbejdet med de unge. 
​Læs mere

Hillerød er langt fremme med integration

LÆSERBREV - 2. oktober 2017
Af Jamil Cheheibar, A, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Hillerød Kommune

Vi er langt fremme med at integrere mennesker i vores kommune, fordi vi ikke sidder på hænderne, selvom Venstres suppleant til byrådet påstår noget andet. Uffe Espersen sætter lighedstegn mellem, at få bruger IGU, en særlig mulighed for at uddanne sig. Kun 4 bruger den i Hillerød, nok fordi ordningen binder deltagerne til en svag privatøkonomi i et par år frem.
Læs mere

Socialdemokratiets kandidater til Hillerød Byråd

KOMMUNALVALG 2017 - 1. oktober 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Se opstillingslisten over Socialdemokratiets kandidater til byrådet og læs deres valgfoldere. Kandidaterne er listet i den rækkefølge, de er opstillet.
Se opstillingslisten

Vi skal tage hånd om dem, der tager hånd om os

LÆSERBREV - 29. september 2017
Af Thomas Brücker, Paramediciner, kandidat for Socialdemokratiet

Alt for mange pædagoger og hjemmehjælpere løber meget stærkt, når de er på arbejde. De ansatte i hjemmeplejen møder på arbejde hver dag for at gøre en forskel til gavn for vores ældre, der igennem et helt liv har bidraget til at bygge det samfund op i dag, som vi er så stolte af. Pædagoger og pædagogmedhjælpere gør alt for at give vores børn en så god start på livet som muligt. 
Læs mere

Stort forlig om budgettet for næste år i Hillerød – med gode nyheder

BUDGET - 11. september 2017
Af Kirsen Jensen, 1. Viceborgmester, A

TAK til alle forhandlerne og dermed til et overvældende stort flertal i vores byråd for at finde sammen om budgettet. Det er sådan det skal være: Når vi først er valgt, skal vi løse problemer sammen og dermed jo også sammen glæde os over bedre løsninger for os alle her i kommunen. 
Læs mere

Interview med Susanne Due Kristensen i Radio Kattegat

RADIOUDSENDELSE - 4. september 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

I anledning af Kommunalvalg 2017 gav Susanne Due Kristensen interview til Carsten Eriksson, Radio Kattegat, om hvad det vil sige at sidde i Region Hovedstaden og lidt om mennesket bag politikeren Susanne Due Kristensen.
Hør udsendelsen

1. behandling af budget 2018

TALE - 1. september 2017
Af Kirsten Jensen, 1. Viceborgmester, A

Budgetlægning er en mulighed, der dukker op hvert år. Hvert år får man mulighed for at få meget stor indflydelse på, hvor udviklingen i Hillerød Kommune skal bevæge sig hen. Det er her, der bliver sat penge af, som det mest tydelige tegn på, hvad man vil – men også på, hvad der er muligt.  
Læs talen

Mød Socialdemokraterne til Byfesten

BYFEST - 22. maj 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

9. til 11. juni - Socialdemokratiet inviterer dig til et par sjove og lærerige dage, hvor du får mulighed for: At grille en øko rød og benytte den socialdemokratiske ønskebrønd, S-byrådskandidater vil lytte til dine ideer og ønsker til et godt liv i Hillerød Kommune.
Læs mere

Vores by skal være tryg

TALE - 19. maj 2017
Af Vivi Wøldike, Byrådsmedlem, A

Vedr. forslaget om at nedsætte et paragraf 17, stk. 4 udvalg - Vores by skal være tryg, vores natteliv skal være trygt, vi skal som borgere kunne gå trygt i byen. Vores restauratører skal trygt kunne føre en anstændig forretning, og skal ikke trues af nogen eller noget.
Læs talen

Mød Dan Jørgensen d. 23. maj

DEBATAFTEN - 13. maj 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Hillerødkredsen har inviteret Dan Jørgensen til Hillerød. Derfor vil vi gerne invitere jer til debataften om principprogrammet tirsdag den 23. maj kl. 19.00 til 20.30 i 3Fs lokaler på Milnersvej 41.
Mødet er for medlemmer af partiforeningen.
Læs mere og tilmelding

Susanne Due Kristensen genvalgt

PRESSSEMEDDELELSE - 05. maj 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Repræsentantskabet i Region Hovedstaden har d. 29. april 2017 genvalgt Susanne Due Kristensen (A) som kandidat til Region Hovedstaden. Susanne Due Kristensen har de sidste 4 år repræsenteret Socialdemokraterne fra Gribskov og Hillerød i Regionsrådet.
Læs pressemeddelelsen

1. maj tale af Kirsten Jensen

TALE - 01. maj 2017
Af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A

Budskab: Svaret på globaliseringens udfordringer er fællesskab – det er der masser af i Hillerød. Verden er konstant i forandring – det har den jo altid været, og vi vænnede os til tanken om, at forandringer var fremskridt.
Læs talen

1. maj tale af Christine Antorini

TALE - 01. maj 2017
Af Christine Antorini, MF, A

Jeg havde egentlig aldrig troet, jeg skulle holde en 1. maj tale, der handlede om skat. I Danmark har skattemoralen været høj i mange år. For langt de fleste har nemlig indgået en kontrakt med hinanden og samfundet.
Læs talen

Det nye Nordsjællands Hospital har brug for et køkken

BREV TIL MINISTRE - 29. marts 2017
Af partierne i Hillerød Byråd

Samtlige partier i Hillerød Byråd er på viceborgmester Kirsten Jensens foranledning, gået sammen om at skrive til ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Karen Elleman for at henstille til, at der gives lov til etablering af køkken på det nye Nordsjællands Hospital.
Læs brevet

Mange vil være med i samarbejdet om Hillerød Byforum

TALE - 29. marts 2017
Af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A

Hillerød Byforum er en meget stor ting for Hillerød. Der er en stærk rød tråd fra arbejdet om vores bymidte, som involverede mange frivillige – nogle arbejdsgrupper er stadig i gang – over vores visionsarbejde – til dannelsen af Hillerød Byforum i mandags.
Læs talen

A er klar med 20 friske kandidater til Hillerød Byråd

KOMMUNALVALG 2017 - 20. marts 2017
Af Socialdemokratiet i Hillerød

20 lokale socialdemokrater vil med deres opstilling til Hillerød Byråd gøre vores kommune endnu bedre at bo og arbejde i. I weekenden holdt Socialdemokratiet i Hillerød et møde, hvor placeringen på listen til valget i november blev offentliggjort. De 20 kandidater er blevet vægtet gennem en afstemning hos medlemmerne af Socialdemokratiet i Hillerød. 
Læs mere

Pædagoger i skolen kan spille en rolle for eleverne

LÆSERBREV - 8. marts 2017
Af Kirsten Jensen og Christina Høi Skovdal, A

Vi ønsker, at børn og unge i vores skoler skal have det godt. Det kommer ikke altid af sig selv, men heldigvis ved vi, at pædagoger i skolen kan hjælpe meget. Derfor mener Socialdemokratiet, at pædagoger kan spille en rolle for eleverne uanset, hvor gamle eleverne er.
Læs mere

Vi vil en værdig kernevelfærd

LÆSERBREV - 28. februar 2017
Af Susanne Due Kristensen, Regionsråds- og Byrådsmedlem, A

Socialdemokraterne ønsker, at mennesker der ikke længere kan lave mad selv, men dog kan varme et måltid mad, skal have lov at købe en varieret kost fra kommunens storkøkken. Det er for os kernevelfærd. Vi ved at god mad er opmuntrende, fremmer sundhed og forebygger indlæggelser. 
Læs mere

Ny kvalitetsstandard for ældre

TALE - 22. februar 2017
Af René Silword, Byrådsmedlem, A

Byrådet har vedtaget en ny regel eller kvalitetsstandard for ældre mennesker, der har brug for hjælp. Socialdemokraterne er kritiske overfor den nye standard, fordi den på ét punkt skaber tvivl om, hvilken støtte et menneske, der ikke selv kan lave mad længere, kan få.
Læs talen

Ikke mere tid til hjælp til borgerene, når tøjvask udliciteres

LÆSERBREV - 20. februar 2017
Af Susanne Due Kristensen og René Silword, medlemmer af Seniorudvalget i Hillerød kommune, A

Nu skal unge og ældre i Hillerød, som ikke vurderes at have et rehabiliteringspotentiale jo til at betale for at få vasket deres tøj – hvis de da ikke helt opgiver det. Det har et flertal i byrådet besluttet.  
Læs mere

Vi har brug for flere plejeboliger

LÆSERBREV - 20. februar 2017
Af Susanne Due Kristensen og René Silword, medlemmer af Seniorudvalget i Hillerød kommune, A

Vi har gode plejecentre, og vi får brug for flere.  Hvor mange plejeboliger har vi brug for? Hvor skal de ligge? For sig selv eller som en del af andet byggeri, så generationerne kommer tættere på hinanden.
Læs mere

Jamil 60 år - Åbent hus d. 4. februar

TALE - 04. februar 2017
Af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A

Du fejrer din fødselsdag i dag, men det er ingen selvfølge. Du har set meget i dit liv. Du har oplevet uro, død, krig, svigt, chanceløshed og adskillelse på et plan, som vi andre skal prise os lykkelige for ikke at have.
Læs talen